Ewaluacja w szkole


Współpraca szkoły z rodzicami


W szkole prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych


Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej


Badanie profilu szkoły


Sprawozdanie z badania profilu szkoły


Ewaluacja - profil szkoły


Raport z ewaluacji zewnętrznej - Szkoła Podstawowa nr 32


Raport z ewaluacji zewnętrznej - Gimnazjum nr 8 Sportowe


Ewaluacja w szkole 2012/2013


              SUS
- SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

Szkoła przygotowuje się do panelu koleżeńskiego w ramach ubiegania się o certyfikat Szkoły Uczącej Się (SUS).

Aktualnie pracujemy nad dwoma wybranymi celami:

1.   Uczniowie wiedzą, jak poprawiać prace, uzupełniać zaległości, uzupełniać braki poprzez wykorzystanie  informacji  zwrotnej.

2.  Szkoła organizuje spotkania z  absolwentami i przedstawicielami różnych zawodów.

Ustalanie celów (PDF)

CV (PDF)

Karta ucznia (PDF)

List motywacyjny (PDF)

Planowanie działań (PDF)

Portfolio (PDF)


Quiz PRAWDA FAŁSZ (PDF)

QUIZ PRAWDA FAŁSZ ODPOWIEDZI (PDF)

Rynek pracy (PDF)

Umiejętności ćwiczone w szkole a przyszła praca (PDF)

Otwarta szkoła Szkoła Podstawowa Bydgoszcz, Gimnazjum BydgoszczWebDesign: Tworzenie stron www Bydgoszcz        © Zespół Szkół nr 21 Bydgoszczf