Ewaluacja w szkole


Współpraca szkoły z rodzicami


W szkole prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych


Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej


Badanie profilu szkoły


Sprawozdanie z badania profilu szkoły


Ewaluacja - profil szkoły


Raport z ewaluacji zewnętrznej - Szkoła Podstawowa nr 32


Raport z ewaluacji zewnętrznej - Gimnazjum nr 8 Sportowe


Ewaluacja w szkole 2012/2013


              SUS
- SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

Szkoła przygotowuje się do panelu koleżeńskiego w ramach ubiegania się o certyfikat Szkoły Uczącej Się (SUS).

Aktualnie pracujemy nad dwoma wybranymi celami:

1.   Uczniowie wiedzą, jak poprawiać prace, uzupełniać zaległości, uzupełniać braki poprzez wykorzystanie  informacji  zwrotnej.

2.  Szkoła organizuje spotkania z  absolwentami i przedstawicielami różnych zawodów.

Ustalanie celów (PDF)

C V (PDF)

Karta ucznia (PDF)

List motywacyjny (PDF)

Planowanie działań (PDF)

Portfolio (PDF)

Quiz PRAWDA FAŁSZ (PDF)

QUIZ PRAWDA FAŁSZ ODPOWIEDZI (PDF)

Rynek pracy (PDF)

Umiejętności ćwiczone w szkole a przyszła praca (PDF)

Otwarta szkoła Szkoła Podstawowa Bydgoszcz, Gimnazjum Bydgoszcz


WebDesign: Tworzenie stron www Bydgoszcz        © Zespół Szkół nr 21 Bydgoszczf