O szkole

                       

      WAKACJE!!!  ACH... WAKACJE!!! 
          
 CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
           ŻYCZYMY
       RADOSNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!

            Bezpieczne wakacjeGWIAZDY SZERYFA WRĘCZONE …

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w kampanii edukacyjnej 
UNICEF ,,SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA’’,
 której celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka, 
kształtowanie postawy zaangażowania społecznego oraz zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka. Zadanie uczniów polegało na wybraniu spośród lokalnej społeczności osób najbardziej zaangażowanych w propagowanie i ochronę praw dziecka. Wskazane przez uczniów  osoby zostały odznaczone
 ,,GWIAZDĄ SZERYFA PRAW DZIECKA‘’. Odznaczenie to jest przyznawane po raz pierwszy w Polsce i ma szczególną wartość, bo jest przyznane przez dzieci, które zdecydowały kto najbardziej dba o ich interesy. 
Wręczenie „Gwizd Szeryfa” odbyło się w ubiegłą sobotę w czasie Festynu z okazji Dnia Dziecka.                       

                       

                      

                      


       OBÓZ SPORTOWO-STRZELECKI

W dniach 17-27 sierpnia 2014 r. odbędzie się obóz sportowy w Ustce. Zbiórka 17 sierpnia, o godz. 8.30 przy strzelnicy WKS Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163.

Uczniowie klasy I Gimnazjum przyjęci w tym roku szkolnym mogą pobrać karty obozowe w sekretariacie szkoły. Wpłatę I raty na obóz, proszę uiścić na konto Rady Rodziców w wysokości 500 zł do dnia 15 lipca 2014r, II rata najpóźniej do 8 sierpnia 2014r. w wysokości 450 zł. Informacje o koncie w szkolnym serwisie informacyjnym zakładka Rada Rodziców.

                 OBOZY SPORTOWO-KOSZYKARSKIE

W dniach 5-14 sierpnia 2014r. MKS NOVUM organizuje obóz sportowy w Gąsawie.
Zbiórka 5 sierpnia 2014r.,o godz.10.00,ul. Bałtycka 59 (przy ZS 21 w Bydgoszczy)


W dniach 18-27 sierpnia 2014r. MKS NOVUM organizuje obóz sportowy w Gąsawie.
Zbiórka 18 sierpnia 2014r.,o godz.10.00,ul. Bałtycka 59 (przy ZS 21 w Bydgoszczy)

  

             

Otwarta szkoła Szkoła Podstawowa Bydgoszcz, Gimnazjum Bydgoszcz

WebDesign: Tworzenie stron www Bydgoszcz        © Zespół Szkół nr 21 Bydgoszczf