Opłaty

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC CZERWIEC /2017 r.

Należna kwota za miesiąc czerwiec wynosi  (14dni) – 42,00 zł

  1. Opłatę należy uiścić w terminie do dnia 5 czerwca
  2. Płatności za obiady można dokonywać w postaci przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy Zespołu Szkół nr 21 o numerze :

78 1240 6452 1111 0010 4799 5317 PKO SA.

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Bardzo proszę o wpłacanie należnej, odliczonej kwoty w danym miesiącu po uzgodnieniu z intendentem szkoły.

Bardzo proszę każdą nieobecność ucznia zgłaszać u intendentki szkoły do godz. 9.00 dzwoniąc pod numer telefonu (52) 342 75 62 lub osobiście. Bardzo proszę odliczać zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentem . 


Opłaty za duplikat legitymacji

WPŁATY NA KONTO
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 21
BAŁTYCKA 59
85-707 BYDGOSZCZ
NR KONTA 78 1240 6452 1111 0010 4799 5317

Kwota 9 zł
w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka – opłata za duplikat legitymacji