Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Klasy I – III gimnazjum  – godz. 9.00

Klasy 4-6 szkoła podstawowa – godz. 10,00

Klasy 0-3 szkoła podstawowa – godz.11.00

ZAPRASZAMY :)

Strzelecki Letni Obóz Sportowy – Ustka

Obóz sportowy dla strzelców klas gimnazjalnych oraz dla uczniów przyjętych do klasy I gimnazjum o profilu „strzelectwo sportowe” odbędzie się w dniach 19 – 28 sierpnia 2016 r. w Ustce.

Zakwaterowanie – OW „DAGMOR” – Storczykowa 6
Koszt obozu – 950 zł   – UWAGA WPŁATY DO 19 LIPCA !!!

Wpłaty na konto Kujawsko – Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego
ul. Gdańska 163; 85-915 Bydgoszcz
Nr rachunku: 79 1090 2590 0000 0001 3282 0675  – tytułem Obóz sportowy – Ustka (imię i nazwisko uczestnika).
Osoby, które chcą otrzymać fakturę za obóz dokonują wpłaty bezpośrednio na konto ośrodka Dagmor
43 9315 0004 0000 7243 2000 0010 –  w tytule Obóz strzelecki 19-28.08.2016 (imię i nazwisko uczestnika). Po dokonaniu wpłaty potwierdzenie przelewu proszę dostarczyć do trenera Adama Graduszewskiego
Telefon kontaktowy: 502-306-689
Karty obozowe do odebrania w sekretariacie szkoły od 28 czerwca lub na strzelnicy.

UWAGA !! Nabór uzupełniający do klasy pierwszej koszykarskiej (chłopców) w Gimnazjum nr 8 Sportowym w Bydgoszczy !!

Dyrektor Zespołu Szkół nr 21 w Bydgoszczy ogłasza nabór uzupełniający  do klasy pierwszej koszykarskiej (chłopców) w Gimnazjum nr 8 Sportowym w Bydgoszczy:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 lipca do 26 lipca 2016 r.

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  27 lipca 2016 r., godz. 9.00 hala Zespołu Szkól nr 21 w Bydgoszczy

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 1 sierpnia 2016 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 18 sierpnia 2016 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do gimnazjum do 22 sierpnia 2016 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 26 sierpnia 2016 r.

ZAPRASZAMY !!